22/06/2018

Τα νέα μας από τη Cebit 2018

H εταιρία μας συμμετείχε με επιτυχία στη Cebit 2018, ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα παγκοσμίως στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Κατά τη διάρκεια της […]
10/05/2018

Η Tessera στη CEBIT 2018

Η Tessera θα συμμετάσχει ως εκθέτης στη Cebit 2018, ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα παγκοσμίως στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η Cebit θα λάβει χώρα […]
Ελληνικα