Συμβουλή forDiabetes: Χρήσιμες πρακτικές για τη φροντίδα των ποδιών σας