Νέα έκδοση v1.20.0 του forDiabetes (18 Οκτωβρίου 2021)