• 1.21.6

  17 Ιουν. 2022
  - Βελτιώθηκε η υποστήριξη για το γλυκόμετρου Accu-Chek Guide
  - Διορθώθηκε ένα πρόβλημα με την εξαγωγή δεδομένων
  - Αρκετές άλλες διορθώσεις και βελτιώσεις σφαλμάτων
 • 1.21.4

  31 Μαι. 2022
  - Ενσωματώθηκε το σακχαρόμετρο Accu-Chek Guide με Bluetooth σύνδεση
  - Η εξαγωγή αρχείων και γραφημάτων βελτιώθηκε
  - Αρκετές άλλες διορθώσεις και βελτιώσεις σφαλμάτων
 • 1.20.5 (σε iOS)

  18 Οκτ. 2021
  - Προστέθηκε υποστήριξη για In-App Purchase
  - Προστέθηκε υποστήριξη τσεχικής γλώσσας
  - Πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση απορρήτου κατά το Facebook login
  - Προστέθηκαν επιλογές εξαγωγής δεδομένων σε λίστα ή γράφημα
  - Προστέθηκαν περισσότερες περίοδοι προόδου
  - Βελτιώσεις UX/UI
  - Άλλες βελτιώσεις και διορθώσεις σφαλμάτων
 • 1.20.1 (σε Android)

  22 Σεπ. 2021
  - Πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση απορρήτου κατά το Facebook login
  - Προστέθηκαν επιλογές εξαγωγής δεδομένων σε λίστα ή γράφημα
  - Προστέθηκαν περισσότερες περίοδοι προόδου
  - Βελτιώσεις UX/UI
  - Άλλες βελτιώσεις και διορθώσεις σφαλμάτων
 • 1.19.4 (σε Android)

  15 Ιουν. 2021
  - Προστέθηκε υποστήριξη για την Τσέχικη γλώσσα
  - Διορθώθηκε ένα πρόβλημα με τον συγχρονισμό των δεδομένων από Google Fit
  - Άλλες βελτιώσεις και διορθώσεις σφαλμάτων
 • 1.19.2 (σε Android)

  9 Απρ. 2021
  - Καλύτερη υποστήριξη της νέας έκδοσης για Android
  - Αρκετές άλλες διορθώσεις και βελτιώσεις σφαλμάτων
 • 1.18.0

  19 Οκτ. 2020
  - Ενσωματώθηκε το σακχαρόμετρο Accu-Chek Instant με Bluetooth σύνδεση
  - Προστέθηκαν οδηγίες για τη σύνδεση του forDiabetes με τον εικονικό βοηθό Amazon Alexa
  - Βελτιώθηκε ο υπολογισμός ινσουλίνης για ταχύτερη εισαγωγή δεδομένων
  - Αρκετές άλλες βελτιώσεις και διορθώσεις σφαλμάτων
 • 1.17.0

  1 Σεπ. 2020
  – Προστέθηκε υπολογισμός ινσουλίνης
  – Βελτιώθηκε ο συγχρονισμός δεδομένων CGM μέσω του Apple Health
  – Βελτιώθηκαν οι μεταφράσεις
  – Αρκετές άλλες βελτιώσεις και διορθώσεις σφαλμάτων
 • 1.16.0

  9 Ιουλ. 2020
  - Προστέθηκε υποστήριξη για την πορτογαλική και σλοβενική γλώσσα
  - Βελτιώθηκε η πρόοδος των μετρήσεων γλυκόζης συνδυάζοντας όλα τα δεδομένα σε ένα γράφημα με καλύτερη απεικόνιση
  - Προστέθηκαν μεταφράσεις στη Web εφαρμογή (γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, πολωνικά, σλοβενικά)
  - Άλλες βελτιώσεις και διορθώσεις σφαλμάτων
 • 1.15.0

  11 Οκτ. 2019
  - Βελτιώθηκε σημαντικά ο χρόνος συγχρονισμού με το Cloud
  - Προστέθηκε υποστήριξη για τη διασύνδεση με τον ιατρό (διαθέσιμο στο Premium)
  - Εμπλουτίστηκε η Web πλατφόρμα με σελίδες προόδου για την αρτηριακή πίεση, την άσκηση, τα γεύματα και το βάρος (διαθέσιμα στο Premium)
  - Προστέθηκαν τέσσερα νέα διαγράμματα στη Web πλατφόρμα (διαθέσιμα στο Premium)
  - Διορθώθηκε ένα σφάλμα στη σύνδεση μέσω Facebook
  - Άλλες βελτιώσεις και διορθώσεις σφαλμάτων
 • 1.14.0 – Beta test

  2 Αυγ. 2019
  - Προστέθηκαν 2 διαγράμματα ημερήσιας γλυκόζης στη Web εφαρμογή (διαθέσιμα στο Premium)
  - Προστέθηκε η δυνατότητα λήψης λεπτομερούς και ολοκληρωμένης αναφοράς (σε PDF) σχετικά με την πορεία της γλυκόζης (διαθέσιμη στο Premium)
  - Προστέθηκε υποστήριξη για τις τελευταίες λειτουργίες του Android (βελτιώσεις στην εξοικονόμηση μπαταρίας, standby buckets κλπ)
  - Βελτιώθηκαν οι περιγραφές για τις συνδρομές και τα χαρακτηριστικά του Premium
  - Άλλες βελτιώσεις και διορθώσεις σφαλμάτων
  - Επικαιροποιήθηκαν οι Όροι Χρήσης
 • 1.13.0 – Beta test

  21 Ιουν. 2019
  - Προστέθηκε υποστήριξη για την Premium έκδοση με δυνατότητα 7ήμερης δωρεάν δοκιμής και αγοράς 3μηνης ή 12μηνης συνδρομής.
  - Διορθώθηκε ένα σφάλμα κατά την επεξεργασία μίας επαναλαμβανόμενης υπενθύμισης
  - Άλλες βελτιώσεις και διορθώσεις σφαλμάτων
 • 1.12.0 – Beta test

  5 Mαι. 2019
  - Προστέθηκε υποστήριξη για «άλλα ενέσιμα» στα φάρμακα
  - Ο συγχρονισμός με σακχαρόμετρα μέσω Bluetooth σύνδεσης έχει βελτιωθεί
  - Μία υπάρχουσα υπενθύμιση μπορεί πλέον να διορθωθεί
  - Προστέθηκε επαλήθευση λογαριασμού για τους νέους χρήστες, που συνδέονται με email
  - Άλλαξε ο ήχος της υπενθύμισης
  - Διορθώθηκε σφάλμα εμφάνισης του ίδιου άρθρου περισσότερες από μία φορές στην αρχική οθόνη
  - Άλλες βελτιώσεις και διορθώσεις σφαλμάτων
 • 1.11.0 – Beta test

  5 Απρ. 2019
  - Προστέθηκε υποστήριξη για επαναλαμβανόμενες υπενθυμίσεις
  - Προστέθηκε ενότητα με άρθρα, ειδήσεις και συμβουλές για τον διαβήτη
  - Διορθώθηκε ένα θέμα συμβατότητας με το Fitbit σχετικό με τον χρόνο παρακολούθησης της άσκησης
  - Βελτιώθηκαν οι γρήγορες υπενθυμίσεις από όλες τις καταχωρίσεις δεδομένων
  - Άλλες βελτιώσεις και διορθώσεις σφαλμάτων
 • 1.10.3 – Beta test

  21 Μαρ. 2019
  - Διορθώθηκε πρόβλημα συμβατότητας με το Android KitKat 4.4.
  - Άλλες βελτιώσεις και διορθώσεις σφαλμάτων
 • 1.10.2 – Beta test

  28 Φεβ. 2019
  - Προστέθηκε υποστήριξη για την πολωνική γλώσσα
  - Προστέθηκε υποστήριξη για την ινδονησιακή (Bahasa) γλώσσα
  - Άλλες βελτιώσεις και διορθώσεις σφαλμάτων
 • 1.10.1 – Beta test

  6 Φεβ. 2019
  - Προστέθηκε υποστήριξη για την ισπανική γλώσσα
  - Διορθώθηκε ένα λάθος στην εμφάνιση της ώρας στη λίστα των ειδοποιήσεων
  - Άλλες βελτιώσεις και διορθώσεις σφαλμάτων
 • 1.10.0 – Beta test

  31 Ιαν. 2019
  - Υποστηρίζεται 12ωρη & 24ωρη μορφής ώρας
  - Ενσωματώθηκε το σακχαρόμετρο ControlBios TD 4277 με Bluetooth σύνδεση
  - Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά τη διαγραφή της μέτρησης γλυκόζης
  - Βελτιώθηκε η σύζευξη και ο συγχρονισμός με τα σακχαρόμετρα Contour Plus One και Beurer GL50
  - Προστέθηκε σελίδα με Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)
  - Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής προτιμήσεων κατά την έναρξη της εφαρμογής
  - Προστέθηκε η ελληνική έκδοση στη Web εφαρμογή
  - Άλλες βελτιώσεις και διορθώσεις σφαλμάτων
 • 1.9.2 – Beta test

  19 Δεκ. 2018
  - Διορθώθηκε ένα πρόβλημα στη λήψη τιμών γλυκόζης από μερικά σακχαρόμετρα Contour
  - Ο χρόνος σύζευξης και συγχρονισμού με το Contour Next One μειώθηκε σημαντικά
  - Χρήση ενός καλύτερου και πιο εύχρηστου επιλογέα ημερομηνίας/ώρας
  - Υποστήριξη διαφορετικών ζωνών ώρας
  - Αρκετές άλλες βελτιώσεις και διορθώσεις σφαλμάτων
 • 1.9.1 – Beta test

  3 Δεκ. 2018
  - Διόρθωση έκδοσης 1.9.0
 • 1.9.0 – Beta test

  30 Νοε. 2018
  - Εξαγωγή και αποστολή όλων των δεδομένων σας
  - Πρόσβαση στη Web εφαρμογή (https://web.fordiabetes.app) για προηγμένες λειτουργίες (π.χ. εξαγωγή δεδομένων σε διαφορετικές μορφές όπως Excel, CSV & HTML, χρησιμοποιώντας φίλτρα)
  - Προσθήκη φαρμάκων από τη σελίδα της γλυκόζης αίματος
  - Υπολογισμός της HbA1c βάσει του ιστορικού της γλυκόζης
  - Άλλες βελτιώσεις & διορθώσεις σφαλμάτων
 • 1.8.1 – Beta test

  2 Νοε. 2018
  – Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που προκαλούσε καθυστερήσεις εισόδου
  δεδομένων λόγω της αργής σύνδεσης στο διαδίκτυο
  – Βελτιώθηκε η φόρμα συγκατάθεσης για μεγαλύτερη σαφήνεια και ευκολία χρήσης
  – Άλλαξε η φόρμα επικοινωνίας για ευκολότερη χρήση
  – Βελτιώθηκαν οι μεταφράσεις
  – Άλλες βελτιώσεις & διορθώσεις σφαλμάτων
 • 1.8.0 – Beta test

  17 Οκτ. 2018
  – Σύνδεση (Login) μέσω λογαριασμού Google
  – Αυτόματη λήψη δεδομένων γλυκόζης από το σακχαρόμετρο Beurer GL50 Evo με τη χρήση Bluetooth & NFC
  – Υποστήριξη λειτουργίας λογαριασμού επισκέπτη (χωρίς εγγραφή)
  – Υποστήριξη όλων των περιόδων από τα σακχαρόμετρα Glucomen areo & Glucomen areo 2K
  – Αυτοματοποιημένη επιλογή ινσουλίνης/χαπιού, που ο χρήστης λαμβάνει πιο συχνά
  – Δημιουργία αντιγράφου μίας καταχώρησης (γεύμα, άσκηση, ινσουλίνη/χάπι κ.ά.)
  – Βελτίωση της φόρμας συγκατάθεσης των Όρων Χρήσης με αναδυόμενο παράθυρο
 • 1.7.2. – Beta test

  1 Οκτ. 2018
  – Διορθώθηκε ένα πρόβλημα στη λήψη υψηλών τιμών γλυκόζης από ορισμένα σακχαρόμετρα Contour
 • 1.7.1. – Beta test

  24 Σεπ. 2018
  – Διορθώθηκε ένα σφάλμα συγχρονισμού με ορισμένες συσκευές NFC
 • 1.7.0 – Beta test

  18 Σεπ. 2018
  – Αυτόματη λήψη δεδομένων γλυκόζης από το σακχαρόμετρο GlucoMen areo & GlucoMen areo 2K με τη χρήση NFC
  – Αυτόματη λήψη δεδομένων γλυκόζης από το σακχαρόμετρο Contour Plus ONE με τη χρήση Bluetooth
  – Προστέθηκαν νέες περίοδοι στις μετρήσεις γλυκόζης (Nηστείας, Τυχαία)
  – Άλλες βελτιώσεις και διορθώσεις σφαλμάτων
 • 1.6.2 – Beta test

  11 Σεπ. 2018
  – Πρόσθετη υποστήριξη για το Contour Next One με μονάδα μέτρησης σε mmol/L
  – Βελτιώσεις στη μετάφραση όλων των γλωσσών
  – Διορθώσεις και βελτιώσεις
 • 1.6.1 – Beta test

  29 Αυγ. 2018
  – Υποστήριξη 3 νέων γλωσσών (Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά)
  – Διορθώθηκε σφάλμα στη σύνδεση με το Fitbit, κατά την είσοδο με διαφορετικό λογαριασμό Fitbit
  – Διορθώθηκε σφάλμα κατά την απενεργοποίηση του Bluetooth με ένα ενεργό σακχαρόμετρο Contour Next ΟΝΕ
  – Βελτιώθηκε η εμφάνιση των γραφικών προόδου για τη μέτρηση του βάρους
  – Βελτιώσεις και διορθώσεις σφαλμάτων
 • 1.6.0 – Beta test

  29 Αυγ. 2019
  – Τα φάρμακα ταξινομούνται σε χάπια ή ινσουλίνη
  – Εμφανίζεται μία λίστα με τα πιο διαδεδομένα φάρμακα
  – Πολλές βελτιώσεις και διορθώσεις σφαλμάτων
 • 1.5.2 – Beta test

  21 Ιουλ. 2018
  – Άμεση επιδιόρθωση της έκδοσης 1.5.1
  – Τα δεδομένα από τους μετρητές σακχάρου Contour Next One συγχρονίζονται αυτόματα
  – Οι ‘Ρυθμίσεις’ έχουν βελτιωθεί, ώστε να είναι πιο κατανοητές
  – Η ‘Επιλογή γλώσσας’ μετακινήθηκε από το ‘Προφίλ χρήστη’ στις ‘Ρυθμίσεις’
  – Πολλές βελτιώσεις και διορθώσεις σφαλμάτων
 • 1.5.1 – Beta test

  20 Ιουλ. 2018
  – Τα δεδομένα από τους μετρητές γλυκόζης (Contour Next One) συγχρονίζονται αυτόματα
  – Οι ‘Ρυθμίσεις’ έχουν βελτιωθεί, ώστε να είναι πιο κατανοητές
  – Η ‘Επιλογή γλώσσας’ μετακινήθηκε από το ‘Προφίλ χρήστη’ στις ‘Ρυθμίσεις’
  – Πολλές βελτιώσεις και διορθώσεις σφαλμάτων
 • 1.5.0 – Beta test

  21 Ιουν. 2018
  – Διορθώθηκε ένα σφάλμα συγχρονισμού με τον μετρητή σακχάρου Contour Next One, όταν μεταφέρονται υψηλές τιμές
  – Συγχρονίστηκαν τα δεδομένα δραστηριότητας, βάρους και αρτηριακής πίεσης από χιλιάδες εφαρμογές μέσω της εφαρμογής Health app
  – Προστέθηκε ένα κουμπί γρήγορης υπενθύμισης για κάθε σύνολο δεδομένων κατά την προσθήκη νέων τιμών
  – Ομοιόμορφη εμφάνιση περιγραφής σύζευξης σε όλους τους μετρητές σακχάρου
  – Επιπλέον βελτιώσεις
 • 1.4.0 – Alpha test

  7 Ιουν. 2018
  – Υπενθυμίσεις στη συσκευή (local notifications)
  – Διορθώθηκε το πρόβλημα με την ενσωμάτωση της εφαρμογής Fitbit
 • 1.3.1 – Alpha test

  1 Ιουν. 2018
  – Αλλαγές στην περιγραφή της εφαρμογής
 • 1.3.0 – Alpha test

  31 Μαι. 2018
  – Βελτίωση της σύζευξης με τον μετρητή γλυκόζης Contour Next One
  – Αποστολή σχολίων ή αιτήσεων σχετικά με αναφορές σφαλμάτων, προτάσεις, ερωτήσεις, διαγραφή λογαριασμού κλπ
  – Αποθήκευση της επιθυμητής γλώσσας στο προφίλ
  – Πολλές βελτιώσεις και διορθώσεις σφαλμάτων
 • 1.2.1 – Alpha test

  17 Μαι. 2018
  – Αυτόματη λήψη δεδομένων δραστηριότητας από συσκευές και εφαρμογές Fitbit
  – Αυτόματη λήψη δεδομένων σακχάρου από τοv μετρητή Contour Next One
  – Βελτίωση όλων των σελίδων προόδου και των γραφημάτων των δεδομένων
  – Εμφάνιση των τελευταίων μετρήσεων της αρτηριακής πίεσης στην αρχική οθόνη
  – Πολλές βελτιώσεις και διορθώσεις σφαλμάτων
 • 1.2.0 – Alpha test

  16 Μαι. 2018
  – Λήψη δεδομένων δραστηριότητας από το Fitbit, λήψη δεδομένων σακχάρου από τον μετρητή Contour Next One
  – Βελτίωση όλων των σελίδων προόδου και των γραφημάτων των δεδομένων, ορισμένες διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις
 • 1.1 – Alpha test

  17 Απρ. 2018
  – Σύνδεση (Login) μέσω Facebook
  – Ενσωμάτωση με την εφαρμογή Google Fit για τη σωματική άσκηση, παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης, εμφάνιση της πιο πρόσφατης τιμής A1c στην αρχική οθόνη
  – Πολλές βελτιώσεις και διορθώσεις σφαλμάτων
 • 1.0.3 – Alpha test

  5 Απρ. 2018
  – Διόρθωση προβλήματος συγχρονισμού με διπλές καταχωρήσεις από την εφαρμογή Health app
  – Ενημέρωση εξετάσεων
  – Μικρές βελτιώσεις
 • 1.0.2 – Alpha test

  4 Απρ. 2018
  – Διόρθωση προβλήματος υπολογισμού ημερομηνίας
  – Καλύτερη χρήση κουμπιού επιστροφής (back button) σε συσκευές Android
  – Συγχρονισμός του προφίλ με API σε κάθε νέα έκδοση της εφαρμογής
  – Πάνω από 40 UX/UI βελτιώσεις
 • 1.0.0 – Alpha test

  22 Μαρ. 2018
  – Initial release
  – Δημιουργία προφίλ χρήστη
  – Καταγραφή επιπέδου σακχάρου, σωματικής άσκησης, γευμάτων και φαρμακευτικής αγωγής
  – Προσδιορισμός στόχων για: επίπεδο σακχάρου και σωματικής άσκησης
  – Εμφάνιση των καθημερινών μετρήσεων στην αρχική οθόνη